lapetitemort.info Privacyverklaring inzake werving

Deze Privacyverklaring werd voor het laatst bijgewerkt op 13 juni 2017.

lapetitemort.info & Company Inc., en haar dochterondernemingen en filialen (“lapetitemort.info”, “ons”, “onze”, “we” of “wij”) begrijpen dat uw privacy belangrijk is voor u.Dochterondernemingen en filialen van lapetitemort.info kunnen uw persoonsgegevens verwerken in hun hoedanigheid van gegevensbeheerders. Wij respecteren uw privacy en beschermen uw persoonsgegevens, dat wil zeggen alle informatie die u kan identificeren als een individuele persoon. Deze Privacyverklaring inzake werving (“Privacyverklaring”) beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens behandelen en beschermen in verband met de wervingsprocessen en -programma's van lapetitemort.info.

Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de persoonsgegevens van sollicitanten, potentiële kandidaten voor tewerkstelling, en onze optionele wervingsprogramma's en -evenementen. Het is niet van toepassing op onze werknemers, aannemers of klanten of andere persoonsgegevens die lapetitemort.info verzamelt voor andere doeleinden.

In deze Privacyverklaring verwijst “persoonsgegevens” naar informatie die sollicitanten en potentiële kandidaten voor tewerkstelling bij ons identificeert, en die wordt ingediend als onderdeel van de online aanvraag en/of via alternatieve kanalen (bijv. via professionele wervingsbedrijven).

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring, tenzij deze verwerking in strijd is met de vereisten van de toepasselijke wetgeving, in welk geval de toepasselijke wetgeving prevaleert.

Door uw persoonsgegevens in te dienen, erkent u dat:

 • u deze Privacyverklaring hebt gelezen en begrepen en instemt met het gebruik van uw persoonsgegevens zoals hierin uiteengezet.
 • uw persoonsgegevens over de hele wereld kunnen worden overgedragen en verwerkt, waaronder in landen die misschien niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als uw thuisland, voor de doeleinden en op de wijze die worden bepaald in deze Privacyverklaring.
 • u niet verplicht bent om alle gevraagde informatie aan ons te verstrekken, maar dat als u dit niet doet, uw kandidatuur voor de betrekking waar u voor solliciteert misschien niet in aanmerking kan worden genomen.
 • Al uw verklaringen, naar eer en geweten, waar en correct zijn, en u geen relevante informatie van ongunstige aard hebt weggelaten. Het verstrekken van onnauwkeurige informatie kan ertoe leiden dat u niet in aanmerking komt voor tewerkstelling.
 • Deze Privacyverklaring geen deel uitmaakt van een arbeidsovereenkomst die wordt aangeboden aan kandidaten die door lapetitemort.info worden aangenomen.

Persoonsgegevens die we verzamelen

Het soort persoonsgegevens dat wij van u vragen en de wijze waarop we deze verwerken, worden bepaald door de eisen van het land waarin de functie wordt uitgevoerd, en niet het land waar u woont. Mocht u op meer dan één locatie solliciteren of zou de positie waarvoor u solliciteert beschikbaar zijn in meer dan één land, dan worden de soorten persoonsgegevens die wij van u vragen en de wijze waarop we die verwerken, bepaald door de eisen van alle landen waarin de functie wordt uitgevoerd.

We verzamelen gewoonlijk persoonsgegevens rechtstreeks van u wanneer u solliciteert, zoals uw naam, adres, contactgegevens, carrièreverloop en schoolcarrière, prestaties en testresultaten. We kunnen ook persoonsgegevens over u verzamelen van derden, zoals uw referenties, vroegere werkgevers, werknemers van lapetitemort.info die u hebben geïnterviewd, en dienstverleners die de antecedenten nagaan, voor zover dit volgens de toepasselijke wetgeving is toegestaan.

Gevoelige persoonsgegevens zijn een deelverzameling van de persoonsgegevens, waaronder etnische afkomst, gezondheid, vakbondslidmaatschap, filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid, evenals andere categorieën, voor zover wettelijk toegestaan. We verzamelen dergelijke gegevens niet over een kandidaat, tenzij dit toegestaan wordt door de toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld overheidsrapportage in de VS).

Gebruik van uw persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor legitieme redenen voor personeels- en bedrijfsbeheer, waaronder:

 • het identificeren en evalueren van kandidaten voor potentiële tewerkstelling, evenals voor toekomstige posities die beschikbaar kunnen komen;
 • het bewaren van gegevens in verband met werving en indienstneming;
 • het waarborgen van de naleving van wettelijke vereisten, waaronder diversiteits- en inclusievereisten en -praktijken;
 • het uitvoeren van controles van de gerechtelijke antecedenten, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving;
 • het beschermen van onze wettelijke rechten, voor zover door de wet is toegestaan of toegelaten; of
 • noodsituaties waarbij de gezondheid of veiligheid van een of meer personen in gevaar kan zijn.

We kunnen ook uw persoonsgegevens of geaggregeerde/gepseudonimiseerde gegevens analyseren om ons wervings- en indienstnemingsproces te verbeteren, en om ons vermogen om succesvolle kandidaten aan te trekken, te verbeteren.

We kunnen uw persoonsgegevens bewaren om u in aanmerking te nemen voor toekomstige tewerkstellingskansen. In dergelijk geval zullen we uw toestemming vragen, al dan niet voor of nadat u formeel voor een betrekking solliciteert, om deel te nemen aan een van onze wervingsprogramma's die u de mogelijkheid bieden om meer te leren over lapetitemort.info. Deze wervingsprogramma's zijn volkomen facultatief. Als u deelneemt aan een wervingsprogramma, maar hieruit u later wilt terugtrekken, kunt u contact met ons opnemen op [email protected]. Kandidaten in Duitsland kunnen contact met ons opnemen op [email protected].

Gegevensontvangers en internationale gegevensoverdrachten

Uw persoonsgegevens kunnen worden bekeken door recruiters en interviewers die werken in het land waar de functie, waarnaar u solliciteert, is gebaseerd, evenals door recruiters en interviewers die in verschillende landen binnen de wereldwijde organisatie van lapetitemort.info werken. Personen die administratieve functies uitvoeren en IT-personeel binnen lapetitemort.info hebben ook beperkte toegang tot uw persoonsgegevens om hun taken uit te voeren. We hebben juridische mechanismen opgezet om te zorgen voor een adequate gegevensbescherming van uw persoonsgegevens die door dochterondernemingen en filialen van lapetitemort.info binnen de wereldwijde organisatie van lapetitemort.info worden verwerkt, waaronder de overdracht van uw persoonsgegevens naar andere landen dan dat waarin u woont.

Wij gebruiken dienstverleners van derden om een wervingssoftwaresysteem te leveren. We delen uw persoonsgegevens ook met andere dienstverleners van derden die ons kunnen helpen bij het werven van talent, het beheer en het evalueren van de doorlichting en testen vóór tewerkstelling, en het verbeteren van onze wervingspraktijken.

Wij handhaven processen die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat elke verwerking van persoonsgegevens door dienstverleners van derden in overeenstemming is met deze Privacyverklaring, en die de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van uw persoonsgegevens beschermen. Waar wettelijk verplicht, hebben we juridische mechanismen opgezet die werden ontworpen om een adequate gegevensbescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens bekendmaken of overdragen in geval van reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing of overdracht of vervreemding van het geheel of een gedeelte van onze zakelijke activiteiten.

Gegevensbewaring

Als u een tewerkstellingsaanbod van ons aanvaardt, zullen alle relevante persoonsgegevens die werden verzameld tijdens de periode vóór uw tewerkstelling deel uitmaken van uw personeelsregister en worden deze bewaard in overeenstemming met de specifieke landvereisten. Als wij u niet tewerkstellen, kunnen wij uw persoonsgegevens nog enige tijd bewaren en gebruiken (afhankelijk van het land) voor systeemadministratie, om u in aanmerking te nemen voor mogelijke toekomstige posities, en om onderzoek uit te voeren. Als u ervoor kiest om deel te nemen aan een wervingsprogramma, kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren om u in aanmerking te nemen voor toekomstige tewerkstellingskansen.

Beveiliging

We hebben algemeen aanvaarde normen voor technische en operationele beveiliging geïmplementeerd om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Alleen bevoegd personeel van lapetitemort.info en van onze dienstverleners van derden krijgt toegang tot persoonsgegevens, en deze werknemers en dienstverleners van derden moeten deze informatie als vertrouwelijk behandelen. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kunnen we niet garanderen dat onbevoegden geen toegang zullen krijgen tot uw persoonsgegevens.

Uw rechten

Wij nemen redelijke stappen die werden ontworpen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens juist, volledig en actueel blijven voor de doeleinden waarvoor deze worden verzameld en gebruikt. We hebben ook maatregelen geïmplementeerd die werden ontworpen om ervoor te zorgen dat onze verwerking van uw persoonsgegevens voldoet aan deze Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving.

U hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld om deze te bekijken, te wijzigen of te verzoeken om de verwijdering van de gegevens. U hebt het recht om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld.

Als u een verzoek wenst in te dienen om de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld te bekijken of te verbeteren, of om te bespreken hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen op [email protected]rt.info.

Om uw privacy en veiligheid te beschermen, nemen we redelijke stappen om uw identiteit te verifiëren voordat u toegang krijgt tot uw persoonsgegevens. We zullen redelijke pogingen doen om snel te onderzoeken, te voldoen aan, of anderszins te reageren op uw verzoeken, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Afhankelijk van de omstandigheden en het verzoek kunnen we misschien geen toegang geven tot persoonsgegevens, of anderszins voldoen aan uw verzoek; bijvoorbeeld, indien toegang tot uw informatie de identiteit van iemand anders kan onthullen. Wij behouden ons het recht voor om een passende vergoeding te vragen om te voldoen aan uw verzoek, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en/of om uw verzoeken te weigeren, indien deze, naar goeddunken van de Firma, ongegrond, buitensporig of anderszins onaanvaardbaar zijn op grond van de toepasselijke wetgeving.

Daarnaast, en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde instantie voor gegevensbescherming.

Wij nemen geen beslissingen inzake werving of tewerkstelling uitsluitend op basis van geautomatiseerde besluitvorming.

Cookies en andere traceringstechnologieën

We kunnen Cookies en andere traceringstechnologieën gebruiken om een gepersonaliseerde online ervaring te bieden. U kunt meer te weten komen over ons gebruik van cookies en andere traceringstechnologieën door ons : Privacy- en cookiebeleid te lezen.

Voor kandidaten uit andere landen

Deze Privacyverklaring is ook beschikbaar in de volgende talen:

Arabisch
Birmees
Chinees (vereenvoudigde tekens)
Chinees (complexe tekens)
Kroatisch
Tsjechisch
Nederlands
Engels
Frans (Canada)
Frans (Frankrijk)
Duits
Hongaars
Indonesisch (Bahasa Indonesisch)
Italiaans
Japans
Koreaans
Maleisisch (Bahasa Maleisisch)
Pools
Portugees (Brazilië)
Roemeens
Russisch
Servisch
Spaans
Thais
Oekraïens
Vietnamees

CONTACT

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring, over ons Privacybeleid, of als u hulp nodig hebt bij het navigeren of lezen van de inhoud van de sites van lapetitemort.info, kunt u contact met ons opnemen op:

lapetitemort.info & Company
Legal Department
55 East 52nd Street
New York, NY 10022
212-446-7000
[email protected]

lapetitemort.info behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wij zullen alle veranderingen in onze Privacyverklaring op deze pagina publiceren. Controleer deze pagina regelmatig om up-to-date te blijven.